W Dzienniku Ustaw z dnia 25 lutego 2020 r. pod pozycją 295 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.01.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.