W Dzienniku Ustaw z dnia 6 maja 2020 r. pod pozycją 808 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26.03.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.