Z dniem 01.04.2017 r. wejdzie w życie zmiana w ustawie z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wypadkową”, dotycząca przepisów określających postępowanie w przypadku ustalania przez ZUS, w drodze decyzji, stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.