Z powodu utrzymującej się na rekordowo niskim poziomie stopa bezrobocia w nowej sytuacji znalazły się urzędy pracy. Teraz zgłaszają się do nich pracodawcy, którzy mają problem ze znalezieniem kandydatów do pracy. Jednak w rejestrach bezrobotnych wciąż figuruje niecałe 950 tysięcy osób, niektórzy od wielu lat. 

Ze wstępnych danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że w październiku bieżącego roku stopa bezrobocia wynosiła 5,7 procent. I była najniższa od 28 lat. W rejestrach bezrobotnych figurowało w ubiegłym miesiącu dokładnie 938,5 tysiąca osób.

W ubiegłym tygodniu MRPiPS zorganizowało spotkanie pracodawców i przedstawicieli urzędów pracy, którego intencją jest wypracowanie takiego modelu działania, w którym współpraca pracodawców z urzędami pracy będzie bardziej efektywna. Spotkanie zdominowała dyskusja o przywróceniu na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo.

Zdaniem pracodawców należy odważniej sięgać po pracowników z zagranicy. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu poinformowała, że tylko w tym roku rolnicy i sadownicy z terenu powiatu złożyli ok. 50 tysięcy wniosków o wydanie zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców. Jej zdaniem pracodawcy, którzy zgłaszają się do urzędu pracy oferują kandydatom zazwyczaj wynagrodzenie minimalne. Za te stawki trudno znaleźć chętnych do pracy.

źródło: MRPiPS