W Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2018 r. pod pozycją 807 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 05.04.2018 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. Prezesa RM z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. poz. 125).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.