Rozliczenie zaległego urlopu wypoczynkowego. Kiedy przedawnia się roszczenie o udzielenie takiego urlopu?

„Pracownik samorządowy ma 68 dni zaległego urlopu. Czy gdy pracownik nie wykorzysta urlopu przepada on z dniem 30 września, czy gdy pracownik odchodzi na emeryturę w październiku ma prawo do otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany 68 dni urlopu z poprzednich lat i jeszcze 26 dni za 2018 rok?”

Na wstępie należy wyraźnie zaznaczyć, że …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.