Pracownicy niepełnosprawni mogą korzystać ze szczególnych uprawnień pracowniczych, które zostały określone w rozdziale 4 ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.