W dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. dnia 8 marca br., weszła w życie tzw. specustawa określająca szczególne zasady postępowania w przypadku podejrzenia oraz wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych wywołanych wirusem SARS-CoV -2, zwanym dalej „COVID-19”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.