W czerwcu 2020 r. większość państw członkowskich UE wycofała obostrzenia związane z COVID-19. Stopa bezrobocia wyrównana sezonowo w strefie euro wyniosła wówczas 7,8%, w porównaniu z 7,7% w maju 2020 r. W całej UE stopa bezrobocia wyniosła 7,1% w czerwcu 2020 r., w porównaniu z 7,0% w maju 2020 r.

Eurostat szacuje, że w czerwcu 2020 r. w UE bez pracy było 15 023 mln mężczyzn i kobiet, w tym 12,685 mln w strefie euro. W porównaniu z majem 2020 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 281 tys. UE i 203 w strefie euro.

Bezrobocie młodzieży

W czerwcu 2020 r. 2,962 mln młodych osób (poniżej 25 roku życia) było bezrobotnych w UE, z czego 2 360 mln w strefa euro. Zatem w czerwcu 2020 r. stopa bezrobocia młodzieży wyniosła 16,8% w UE i 17,0% w strefie euro i wzrosła odpowiednio z 16,2% i 16,5% w porównaniu z majem 2020 r. Bezrobocie młodzieży wzrosło o 124 000 w UE i o 80 000 w strefie euro.

Bezrobocie kobiet i mężczyzn

Stopa bezrobocia kobiet w UE wyniosła w czerwcu 7,5%, w porównaniu z 7,3% w maju 2020 r. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyniosła 6,7% w czerwcu 2020 r., w porównaniu z 6,6% w maju 2020 r. W strefie euro stopa bezrobocia wśród kobiet wzrosła z 8,1% w maju 2020 r. do 8,3% w czerwcu 2020 r., natomiast dla mężczyzn wskaźnik ten wzrósł z 7,3% do 7,4%.

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia wyniosła w Polsce w czerwcu tylko 3%. Niższe bezrobocie jest tylko w Czechach (2,6%), za nami są Niemcy i Malta (4,2 %) oraz Niderlandy (4,3%). Zestawienie zamyka Hiszpania (15,6 %).

źródło: Eurostat, oprac. gr.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.