Wyjaśniamy problematykę opodatkowania, ubezpieczeń, praw autorskich i pracy na rzecz własnego pracodawcy.

„Jak wyglądają kwestie opodatkowania, w jakich sytuacjach takie umowy mogą być oskładkowane ZUS? Czy np. gdy umowa jest zawarta z własnym pracodawcą, czy też pracując na rzecz tego samego pracodawcy, albo wykonując pracę tego samego rodzaju, (u pracodawcy, u którego mam 1/4 etatu), wtedy umowa o dzieło będzie ozusowana? Czym różni się umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich od tej bez przeniesienia? Co w ogóle oznacza, że przedmiotem umowy o dzieło są prawa autorskie i pokrewne? W jakim przypadku wykonawca (zleceniobiorca) jest właścicielem takich praw a w jakim przypadku zamawiający (zleceniodawca)? Są tu różnice w opodatkowaniu? A czy np. pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy?”

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.