Z dniem 18 maja br. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336, ze zm.), zwanej dalej „u.s.r.”, za pośrednictwem których wprowadzono możliwość zawierania nowego rodzaju stosunków cywilnoprawnych, czyli umów o pomocy przy zbiorach.

Powyższe zmiany wynikają z ustawy nowelizującej uchwalonej dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz. U. poz. 858), której podstawowym celem było umożliwienie stosowania przy pracach w rolnictwie nowych umów o charakterze okresowym, podlegających oskładkowaniu w zryczałtownej formie, w miejsce nadużywanych i jednocześnie nieadekwatnych – w kontekście rodzaju prac – umów o dzieło.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.