Blank desk calendar on white background

„Do kiedy należy opłacić podatek za umowę o dzieło z osobą fizyczną (czy kwota >200 zł ma tutaj znaczenie)? Dochodowy rozliczamy kwartalnie.”

Umowa o dzieło jest jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zawierana jest ona w sytuacji, gdy praca wykonawcy ma prowadzić do osiągnięcia konkretnego materialnego lub niematerialnego efektu.

Co do zasady w przypadku umowy o dzieło nie ma obowiązku odprowadzenia składek ZUS, natomiast dochód uzyskiwany na jej podstawie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.