Z dniem 6 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076), stanowiąca realizację działań określonych w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach tego aktu prawnego znowelizowano także ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.), zwaną dalej „k.p.”

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.