„Sytuacja, w której jeden koncern sprzedaje fabrykę innemu koncernowi. Koncern kupujący zapewnia utrzymanie istniejących w fabryce przywilejów i istniejącego układu zbiorowego (bez określonego w jego treści okresu wypowiedzenia) przez okres jednego roku, który mija za dwa miesiące. Załoga nie otrzymała jeszcze aneksów do umów o pracę od koncernu kupującego. Jakie w tej sytuacji ma możliwości nowy pracodawca w zakresie wypowiedzenia układu zbiorowego, kiedy nie jest w stanie zachować przewidzianego przez K.p. 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ponieważ okres ochronny kończy się za 2 miesiące?”

Odpowiadając na pytanie Czytelnika należy zaznaczyć, idąc w ślad za treścią …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.