W Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2019 r. pod pozycją 2384 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz.U. Nr 86, poz. 525).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.