Prof. Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP powiedział, że Inicjatywa Trójmorza może się stać platformą odbudowy gospodarczej witalności Europy Środkowo-Wschodniej po kryzysie wywołanym pandemią.

Minister Krzysztof Szczerski stwierdził tak podczas telekonferencji tzw. szerpów trójmorskich czyli prezydenckich doradców, która odbyła się w związku z zaplanowanym na jesień tego roku w Tallinie szczytem Inicjatywy Trójmorza.

Głównym tematem spotkania była agenda planowanego na 19-20 października V Szczytu Trójmorza i III Forum Biznesowego, w tym rozwój powołanego do życia w ub.r. Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza oraz postępy w realizacji priorytetowych projektów infrastrukturalnych, energetycznych i cyfrowych w regionie. Uczestnicy spotkania omówili również perspektywy zacieśniania współpracy państw regionu w obliczu pandemii COVID-19.

W zorganizowanym z inicjatywy Estonii spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 12 państw członkowskich Trójmorza z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także partnerów strategicznych projektu – Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, szczyt Inicjatywy Trójmorza miał się odbyć w połowie czerwca br., jednak jego termin został przesunięty z powodu wybuchu pandemii COVID-19.

Źródło: prezydent.pl