W obecnym stanie prawnym kwestie zatrudnienia pracowników w formie telepracy uregulowano w rozdz. IIb Działu 2 k.p. (art. 675–6717). Z

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.