22.3 C
Warszawa
piątek, Czerwiec 21, 2019
Strona główna Tagi Urlop

Tag: urlop

Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Ponieważ pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego, to w razie braku możliwości wykorzystania w naturze tego uprawnienia pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny będący równoważnikiem...

Nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem...

Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego

Regulacje dotyczące dodatkowego urlopu dla pracownika niepełnosprawnego zostały zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Urlop proporcjonalny – podstawowe informacje

Instytucję urlopu proporcjonalnego regulują przepisy art. 1551 – 1553 Kodeksu pracy, określające przesłanki oraz reguły jego ustalania. Co do zasady w danym roku kalendarzowym...

Urlop bezpłatny dla związkowca – nowe przepisy obowiązujące od 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy nowego rozp. RM z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania urlopu...

Współczynnik urlopowy w 2019 roku

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego, zwany dalej „współczynnikiem urlopowym”, wyniesie w 2019 r. – w odniesieniu do pracowników...

Dłuższe urlopy ojcowskie?

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie urlopu ojcowskiego w nowym wymiarze. Miałby trwać cztery miesiące i gwarantowałby prawo do pobierania odpłatności w wysokości 80 proc. ostatnich...

Do 30 września należy wysłać pracownika na zaległy urlop

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym odpowiednio w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 k.p.) należy pracownikowi...

Pracodawca wyśle pracownika na zaległy urlop nawet bez jego zgody

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami - przepisem art. 168 Kodeksu pracy - niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku...

Czy na umowie zleceniu przysługuje płatny urlop?

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zleceniobiorcy nie są objęci ochroną przepisów Kodeksu pracy. Odnosi się to również...

Popularne

Najnowsze