24.7 C
Warszawa
wtorek, Czerwiec 18, 2019
Strona główna Tagi Promocja zatrudnienia

Tag: promocja zatrudnienia

Likwidacja profilowania pomocy dla bezrobotnych – ogłoszono nowelę ustawy o promocji zatrudnienia

Z dniem 14 czerwca 2019 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Nowela ustawy o promocji zatrudnienia – rząd przyjął projekt zmian

W dniu 2 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców bez względu na warunki wydawania tych zezwoleń – aktualne...

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2019 r. pod pozycją 154 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 10.01.2019 r., w załączniku do którego zawarto...

Telepraca

W obecnym stanie prawnym kwestie zatrudnienia pracowników w formie telepracy uregulowano w rozdz. IIb Działu 2 k.p. (art. 675–6717). Z dniem 5 czerwca 2018...

Promocja zatrudnienia – nowela wynikająca z nowych przepisów o szkolnictwie wyższym

Od dnia 1 października br. obowiązuje – z określonymi wyjątkami – nowa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym...

Ustawa o rynku pracy zastąpi ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zmiany dotyczyć będą osób bezrobotnych, urzędów pracy oraz pracodawców. Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Przepisy nowej ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019...

Zasady oraz warunki odbywania stażu w miejscu pracy

W art. 53 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265), zwanej dalej „ustawą o...

Promocja zatrudnienia – nowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2018 r. pod pozycją 1265 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.06.2018 r., w załączniku do...

MRPiPS: będzie nowa ustawa o rynku pracy

W środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało nowe propozycje przepisów dotyczące rynku pracy. Proponowane zmiany dotyczą osób bezrobotnych, pracodawców oraz urzędów pracy. W...

Cudzoziemcy posiadający określone kwalifikacje łatwiej uzyskają zezwolenie na pracę w RP

Z dniem 1 lipca br. weszły w życie zmiany w rozp. MPIPS z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których...

Popularne

Najnowsze