24.7 C
Warszawa
wtorek, Czerwiec 18, 2019
Strona główna Tagi Prawo pracy

Tag: Prawo pracy

Czas pracy i urlop dla niepełnoetatowego pracownika

„Pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu od 2017 roku, przysługujący urlop 26 dni. Został zwolniony 31.05.2019 r. Jak należy sporządzać prawidłowo listę obecności dla...

Protokół powypadkowy – ogłoszono przepisy zawierające nowy wzór dokumentu

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 czerwca br. pod pozycją 1071 opublikowano akt wykonawczy określający nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy...

Kodeks pracy 2019 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

Nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy, został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2019 r. w...

Upały – jak ułatwić pracę latem

Obciążenie cieplne pracownika eksponowanego na środowisko gorące zależy od ciężkości jego pracy (tempa metabolizmu, wydatku energetycznego), izolacyjności cieplnej odzieży ochronnej oraz parametrów środowiska cieplnego...

Projekt noweli przepisów dotyczących przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Rząd przyjął projekt noweli rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r....

Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom – projekt zmian w rozporządzeniu

Do konsultacji społecznych przekazano projekt rozp. zmieniającego do rozp. MPIPS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń...

Zmiany we wzorze świadectwa pracy – rozwiązania proponowane przez resort pracy

Przygotowany przez resort pracy projekt noweli do rozp. MRPIPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r. poz....

Sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych – nowe regulacje

postępowanie w zakresie sprawdzania kwalifikacji niezbędnych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, które zawarto w rozp. MPiT z dnia 21 maja 2019 r. w...

Rozwiązywanie sporów zbiorowych – zmiany wynikające z przepisów wdrażających RODO

Z dniem 4 maja br. weszła w życie specjalna ustawa mająca na celu pełne wdrożenie, w ramach krajowych aktów normatywnych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i...

Likwidacja profilowania pomocy dla bezrobotnych – ogłoszono nowelę ustawy o promocji zatrudnienia

Z dniem 14 czerwca 2019 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Popularne

Najnowsze