31.6 C
Warszawa
środa, Czerwiec 26, 2019
Strona główna Tagi Księgowość w kadrach

Tag: Księgowość w kadrach

ZUS kontroluje umowy zlecenia

Pojawiają się informacje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje wstecz przepisy dotyczące umów zleceń z lat 2009-2017. Przedsiębiorcy byli zapewniani wcześniej, że działają w sposób...

PPK – częściowa wypłata w przypadku poważnego zachorowania

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika...

PPK – jakie są zasady wypłaty świadczenia małżeńskiego?

Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 ratach miesięcznych. Wysokość raty świadczenia małżeńskiego odpowiada łącznej kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek...

PPK – w jakich przypadkach zgromadzone środki mogą być wypłacone w formie świadczenia małżeńskiego?

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a dokładniej mówiąc przepisem art. 97 ust. 1 pkt. 1, wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymało się na...

Temat PPK na European Economic Congress w Katowicach

Podczas spotkań Europejskiego Kongresu Gospodarczego ważnym tematem były pracownicze plany kapitałowe, którym poświęcono kilka debat. Od 1 lipca do PPK powinny przystąpić firmy zatrudniające powyżej...

NSA – wydatki gastronomiczne w kosztach uzyskania

Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodnicząca - Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Alicja Polańska, Protokolant Agata Milewska,...

Zmiany w ZFŚS wynikające z ustawy wdrażającej RODO

Z dniem 4 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania...

Zorganizowanie dla uprawnionych do korzystania z funduszu wycieczki integracyjnej a podatek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...

Zatrudnienie na umowę zlecenie a działalność gospodarcza lekarza

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...

Popularne

Najnowsze