15 C
Warszawa
wtorek, Lipiec 14, 2020
Strona główna Tagi Budownictwo

Tag: budownictwo

Budownictwo: Delegowanie pracowników do pracy za granicą

„Jako firma delegujemy pracowników polskich oraz podwykonawców do pracy w Belgii. Dostaliśmy pisma z Belgii, które przesyłam w załączniku. Bardzo proszę o rozjaśnienie sytuacji,...

Ceny w przemyśle i budownictwie w maju 2020 r.

Według wstępnych danych GUS w maju br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 17% w porównaniu z majem 2019 r., kiedy odnotowano wzrost o...

Planowanie przestrzenne w gminach i odwieszenie terminów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gminny program rewitalizacji i uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej...

Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2020 r.

W stosunku do kwietnia 2019 roku zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano w jednostkach realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 9,3%). Z kolei...

Łatwiej będzie uzyskać premię remontową

Mowa o rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu...

Budownictwo i przetargi na roboty budowlane

„Wygraliśmy zamówienie publiczne na roboty budowlane. Zamawiający wybrał na inspektora brata rodzonego naszego kierownika robót (pracownika). Czy ze względu na koligacje rodzinne możemy wnioskować...

Stan epidemii, a dodatkowe wynagrodzenie za roboty budowlane

„Zwracam się z pytaniem dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku związanym z panującą epidemią oraz faktem, iż inflacja stale rośnie co idzie za tym, że...

Pracodawcy: Wprowadzenie do umowy o pracę ruchomego miejsca pracy

„Firma ma siedzibę w mieście X, zatrudnia pracowników, którzy świadczą usługi remontowe w różnych miejscach u Klientów. Czy w umowie o pracę można wpisać,...

Jakie są obecnie możliwości obrotu nieruchomościami rolnymi?

„Chciałbym kupić działkę rolną o powierzchni 9.997 m2. Nie jestem rolnikiem i nie mam wykształcenia rolniczego, czy mogę kupić tą działkę? Na działce fizycznie...

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane. Jej głównym celem jest  uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim...

Popularne

Najnowsze