Do konsultacji społecznych trafił projekt rozp. zmieniającego do rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1860, z późn. zm.), zwanego dalej „rozp. podstawowym”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.