„Czy pracownikom, którzy pracują na trzy zmiany i zostali skierowany na szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej (szkolenie trwa od 9.00-14.00) a według grafiku pracują na II (14.00-22.00) i III (22.00-6.00) zmianie przysługuje dzień wolny w dniu szkolenia, a czas szkolenia zaliczany jest do czasu pracy? Czy przychodzą do pracy po szkoleniu?”

Każdy z pracodawców ma obowiązek wyznaczyć ratownika lub osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest ona odpowiedzialna zarówno za organizację pomocy, jak i wyposażenie firmowej apteczki. Zgodnie z …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.