W Dzienniku Ustaw z dnia 10 kwietnia 2019 r. pod pozycją 669 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.03.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 842).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.