Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2019 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. wyniosło:

  • dochody 367,1 mld zł, tj. 94,7 %
  • wydatki 369,0 mld zł, tj. 88,6 %
  • deficyt 1,9 mld zł tj. 6,6 %
Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2019 r.

W okresie styczeń – listopad 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 367,1 mld zł i były wyższe o 23,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – listopad 2018 r. o ok. 20,4 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 5,8% r/r (tj. ok. 9,1 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 11,3% r/r (tj. ok. 6,0 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 16,2% r/r (tj. ok. 5,2 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,1% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 5,2% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),

W okresie styczeń – listopad 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 29,5 mld zł i było wyższe o ok. 3,2 mld zł (tj. 12,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2019 r. wyniosło 369,0 mld zł, tj. 88,6% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (332,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 36,7 mld zł, tj. 11,0%, głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 12,6 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. „13 emerytury”. Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,5 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 5,1 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 2,3 mld zł r/r w związku z rozkładem płatności w ciągu roku.

Źródło: MF