Z dniem 25 listopada br. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), zwanej dalej „u.z.s.”, regulujące instytucję tymczasowego zarządzania firmą po śmierci przedsiębiorcy. W ramach wymienionej ustawy dokonano także zmian w odrębnych aktach prawnych, w tym z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.