W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2019 r. pod pozycją 1197 opublikowano rozp. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – wydane przez MRPIPS dnia 18 czerwca 2019 r. – w załączniku do którego został zawarty zmodyfikowany wzór świadectwa pracy.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.