W Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2019 r. pod pozycją 2173 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2148).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.