Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w programie Dobry Start – tzw. 300+ – zostało już zgłoszonych 730,7 tys. wniosków.

Najwięcej wniosków zgłoszono w: woj. śląskim (116 tys.) i mazowieckim (112 tys.), najmniej w: opolskim (16 tys.) oraz w podlaskim i lubuskim (po 18 tys.).

Jak informuje MRPiPS pierwsze świadczenia trafiają już do wnioskodawców.

Przypomnijmy, że program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Od 1 lipca wniosek można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

gr.