W roku 2019 staże podyplomowe lekarzy wraz z kosztem obsługi będą finansowane w inny sposób niż w latach ubiegłych, co oznaczało wykorzystanie na powyższe cele środków Funduszu Pracy (FP). W roku bieżącym podstawą finansowania tych staży będą środki zgromadzone w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.