„Zmarł mój wspólnik, z którym prowadziłem działalność w formie spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Zmarły pełnił funkcję prokurenta w spółce z o.o. Jakie z tego wynikają konsekwencje oraz jakie obowiązki są po mojej stronie? Co stanie się z kredytami zaciąganymi wspólnie jako spółka? Czy rodzina tego wspólnika dziedziczy udziały w spółce oraz prawa wynikające z uczestnictwa w spółce? W spółce z o.o. wspólnikami były osoby fizyczne, a w spółce SKA komplementariuszem była wcześniej wspomniana spółka z o.o.”

Odnosząc się do zapytania o konsekwencje i obowiązki po stronie żyjącego wspólnika w związku ze śmiercią drugiego wspólnika, należy wskazać, iż konieczna będzie zmiana umów obu spółek, w których jako wspólnik wymieniony był zmarły, a także zgłoszenie tych zmian na stosownych formularzach do KRS, w tym również zmiany, że zmarły wspólnik był też prokurentem w sp. z o.o.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci wspólnika lub zapisy zabezpieczające w umowie kredytowej

Jeżeli kredyty zaciągnięcie były przez spółkę, wówczas spółka nadal będzie zobowiązana te kredyty spłacać, bez względu na śmierć wspólnika. Warto przeczytać w …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.