W Dzienniku Ustaw z dnia 14 maja 2018 r. pod pozycją 885 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.04.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1811).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.