Osoby bezrobotne stanowiły w III kwartale 2018 roku 3,8% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast w odniesieniu do III kwartału 2017 roku zmniejszyła się o 0,9 pkt proc.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.