Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie obszerne zmiany w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881), wprowadzone nowelizacją z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1608), w ramach której przewidziano korekty legislacyjne w kilkunastu innych aktach prawnych, w tym także w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 399, z późn. zm.), zwanej dalej „u.r.s.z.”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.