W Dzienniku Ustaw z dnia 30 stycznia 2019 r. pod pozycją 174 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy, jednolity tekst ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 399).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.