Umowa o pracę może być rozwiązana w różnym trybie. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron następuje na skutek zgodnych oświadczeń woli złożonych przez strony stosunku pracy, czyli pracodawcę oraz pracownika. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron? Czy przepisy wymagają zachowania szczególnej formy?

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.