Czy dotacja oświatowa ( w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymane z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy ww. dotacja (przychód) oraz koszty działalności powinny być ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a zysk ujmowany w rocznym zeznaniu podatkowym?

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.