INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 września 2018 r. (data wpływu 25 września 2018 r.), uzupełnionym 21 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody Stowarzyszenia z tyt. składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, działalności gospodarczej przeznaczone i wydatkowane na organizację szkoleń i seminariów związanych z celami statutowymi wymienionymi w pkt 1 do 6, organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop – jest prawidłowe.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.