Od 1 października br. obowiązują przepisy nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668), która przewiduje m.in. zmiany w zakresie kształcenia doktorantów. W związku z tym zaistniała konieczność modyfikacji odrębnych aktów prawnych, w tym także regulacji dotyczących nabywania renty socjalnej.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.