Opublikowana dnia 20 lutego br. tzw. ustawa okołobudżetowa zawiera regulacje dotyczące finansowania – w 2020 r. – kosztów refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zwanych dalej „kosztami refundacji wynagrodzeń”, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, określanych dalej jako „składki”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.