W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2019 r. pod pozycją 1218 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 12.06.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1758).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.