W Dzienniku Ustaw z dnia 19 października 2018 r. pod pozycją 2010 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów (RM) z dn. 26.09.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.