„Nadleśnictwo udostępnia leśniczym kancelarie w leśniczówkach. Pracodawca nie zapewnia osobnego licznika, oraz nie zapewnia innej obsługi do utrzymania porządku wokół kancelarii jak i w niej. A jednocześnie dostarcza cały sprzęt do prawidłowego funkcjonowania biura i wymaga by takie pomieszczenie funkcjonowało. Na podstawie jakich przepisów pracodawca wypłaca ekwiwalent za zużyty prąd, opalanie, sprzątanie i inne prace wykonywane przez pracownika, któremu to pomieszczenie powierzono? Czy takie ogólne przepisy w ogóle istnieją? Czy pracodawca może czynności dotyczące utrzymania kancelarii wpisać np. leśniczemu do jego zakresów obowiązków? Czy jest określona minimalna kwota na utrzymanie takiego biura? Czy pracodawca, jeśli pracownik nie zgadza się z wysokością ustalonego ekwiwalentu może nie wypłacać go pracownikowi? Jeśli przez określony czas pracownik nie godzi się z wysokością ekwiwalentu i nie jest on mu wypłacany ma prawo do jego nadpłaty za czas jego nie pobierania, po uzgodnieniu satysfakcjonującego pracownika wysokości? Nadmieniam, że innymi przepisami pracodawca określa: jaka jest minimalna powierzchnia biura, jakie jest wyposażenie biura, plus pomieszczenia sanitarnego.”

W myśl …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.