Z dniem 14 listopada br. wchodzi w życie zmiana w rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1056, z późn. zm.).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.