W Dzienniku Ustaw z dnia 11 kwietnia 2018 r. pod poz. 714 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 15.03.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dn. 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1326).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.