Podstawowym aktem normatywnym zawartym w powyżej wspomnianej ustawie wprowadzającej jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646). Ustawa ta wchodzi w życie w dniu 30 kwietnia br., z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.