Obecnie obowiązujące przepisy k.p. przewidują możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej także w postaci elektronicznej, przy czym dokumentacja w tej formie jest równoważna z dokumentacją prowadzoną i przechowywaną w tradycyjny sposób, tzn. w postaci papierowej (art. 94 pkt 9a oraz art. 9411 k.p.).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.