„Jakie formalności muszą zostać spełnione, żeby prowadzący działalność w oparciu o PKPiR mógł wybudować dom na cele działalności gospodarczej na gruncie stanowiącym majątek prywatny? Czy grunt musi zostać przekazany na działalność czy dom może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych jako odrębny środek i jak wyglądałaby sytuacja w przypadku sprzedaży (osobno grunt i osobno budynek)? Proszę też o podanie podstawy prawnej.”

W pierwszej kolejności należy zacząć od tego, że w ocenie Autora nie ma konieczności, aby prywatny grunt osoby fizycznej musiał być wprowadzony do środków trwałych firmy, jeśli dom został wybudowany przez przedsiębiorcę na cele działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca chciałby przeznaczyć prywatny grunt również dla celów działalności gospodarczej, wówczas powinno wystarczyć złożenie oświadczenia przez przedsiębiorcę o wprowadzeniu gruntu do środków trwałych firmy.

Na możliwość przekazania prywatnych nieruchomości do firmy wskazywały również organy podatkowe. Brak ujęcia nieruchomości w ewidencji środków trwałych oznacza natomiast niedopuszczalność ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na jej zakup bądź wybudowanie.

Mając na uwadze treść …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.