Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6229,1 tys. osób podczas, gdy w lipcu przeciętne zatrudnienie zanotowano na poziomie 6231,1 tys. osób. W porównaniu do sierpnia 2017 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 3,4 pkt proc., zaś w skali rocznej jest to przyrost o 3,7 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w sierpniu 2018 r., to tu zanotowano spadek o 0,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w sierpniu wynosiło 4798,27 zł, zaś w lipcu br. wyniosło 4825,02 zł. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 7,2 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 7,2 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku.

Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w sierpniu 4798,03 zł, podczas gdy w lipcu 2018 r. wynosiło 4822,48 zł. Zatem kwota wynagrodzenia bez wypłat z zysku była niższa niż w ubiegłym miesiącu o 0,5 pkt proc.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

źródło: GUS, oprac. gr.